ICS Audio box V.1

34,500,000

– Là thiết bị kết nối đến hệ thống máy chủ, phần mềm quản lý tập trung các ứng dụng truyền thanh, hình ảnh, thu thập dữ liệu môi trường , GPS… thông qua môi trường Internet

– Thiết bị có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi như Loa truyền thanh, màn hình quảng bá, các cảm biến môi trường ….

– Thiết bị có khả năng truyền dữ liệu qua mạng LAN, WIFI, mạng 4G

ICS Audio box V.1

34,500,000