ICS Audio box V.2

16,500,000

– Các thiết bị kết nối với hệ thống máy chủ, phần mềm quản lý tập trung các ứng dụng truyền thanh được thiết kế tích hợp trên loa

– Thiết bị có khả năng truyền dữ liệu qua mạng WIFI, mạng 4G

ICS Audio box V.2

16,500,000