ICS Audio box V.3

24,500,000

– Là thiết bị kết nối đến hệ thống máy chủ, phần mềm quản lý tập trung các ứng dụng truyền thanh thông qua môi trường Internet

– Thiết bị có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi như Loa truyền thanh, các cảm biến môi trường ….

– Thiết bị có khả năng truyền dữ liệu qua mạng LAN, WIFI, mạng 4G

ICS Audio box V.3

24,500,000