UPS EATON

PDE là đại lý phân phối chính thức của EATONtại Việt Nam, cung cấp giải pháp các thiết bị lưu đện UPS  cho cái nhà trạm BTS, các host lớn viễn thông lớn, các hệ thống nguồn data center..