Transmitter box

31,500,000

– Thiết bị chuyển đổi tín hiệu FM, tín hiệu âm tần sang tín hiệu số gửi lên mạng Internet

– Thiết bị có khả năng truyền dữ liệu qua mạng LAN, WIFI, mạng 4G

– Kết nối trược tiếp với Cloud Server

Transmitter box

31,500,000