Thiết bị cắt sét

8,334,234

Thiết bị có vỏ bằng CT3 sơn tĩnh điện tiêu chuẩn IP55.

Ký hiệu mã sản phẩm: SSD xx-/yy

Trong đó:

  • SSD: Thiết bị cắt sét
  • xx: số pha
  • yy: khả năng chịu được dòng xung dạng sóng 8/20 µS. ( đơn vị kA)

49 in stock

Thiết bị cắt sét

8,334,234