Thiết bị cảnh báo BTS

Hệ thống cảnh bảo BTS của Postef là hệ thống giám sát thông minh, ứng dụng công nghệ Web-server, sử dụng mạng Internet, GPRS, 3G,4G để quản lý và giám sát nhà trạm không người trong viễn thông, điện lực, các công trình dân sự