Nguồn POSTEF

Postef cung cấp hệ thống nguồn cho các hệ thống vừa và lớn, sử dụng chủ yếu trong các trạm MSC, HOT, các trạm vô tuyến, trạm BTS  của các nhà mạng lớn trong nước như Vinaphone, Mobiphone, Viettel, Sfone, Gtel..