Khả năng chịu được dòng xung tối đa 80kA

2,131,231

Khả năng chịu được dòng xung tối đa 80kA

2,131,231