Khả năng chịu được dòng xung tối đa 40kA

3,213,123

Khả năng chịu được dòng xung tối đa 40kA

3,213,123