Khả năng chịu được dòng xung tối đa 350kA

33,423,423

Khả năng chịu được dòng xung tối đa 350kA

33,423,423