Khả năng chịu được dòng xung tối đa 200kA

23,423,423

Khả năng chịu được dòng xung tối đa 200kA

23,423,423