Khả năng chịu được dòng xung tối đa 150kA

4,441,434

Khả năng chịu được dòng xung tối đa 150kA

4,441,434