Khả năng chịu được dòng xung tối đa 100kA

3,123,411

Khả năng chịu được dòng xung tối đa 100kA

3,123,411