Công nghệ MOV

23,213,123,213

Vông nghệ MultyMOV được sử dụng ở phần cắt sét sơ cấpcó tác dụng triệt tiêu lượng lớn các xung sét và xung quá áp xuống đất hoặc xuống dây trung tính.

Công nghệ MOV

23,213,123,213