Ắc quy lithium

Ắc quy lithium dùng cho viễn thông của PDE sử dụng công nghệ LiFePO4, cùng với hệ thống quản lý thông minh cho nhiều ứng dụng như: sử dụng trong viễn thông, UPS và hệ thống năng lượng tái tạo…