Ắc quy BAE

PDE là đại lý chính thức của BAE cung cấp sản phẩm ắc quy sử dụng cho các trạm host lớn, các trạm BTS, có tuổi thọ cao, dung lượng lớn.