Điện 1 pha 2 đây

232,323

Điện 1 pha là điện có 2 dây dẫn, trong đó 1 dây nóng và 1 dây lạnh, hay còn gọi là dây lửa và dây mát.

49 in stock

Điện 1 pha 2 đây

232,323