Monthly Archives: November 2019

TẬP ĐOÀN VNPT ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyển đổi số cho doanh nghiệp là bước đi quan trọng hướng tới chuyển đổi số nền kinh tế. Phần lớn các doanh nghiệp cũng thấu hiểu vai trò của chuyển đổi số trong phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên đa số các doanh nghiệp không đủ nguồn nhân lực, tài nguyên và kinh nghiệm […]

CÓ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ ĐỂ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO THEO HƯỚNG “MỞ”

Theo đề án mới được bổ sung, Nhà nước có cơ chế, chính sách đặc thù, hỗ trợ đầu tư cho các trường được lựa chọn để đạt tiêu chí của trường cao đẳng chất lượng cao; đồng thời khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa để những trường cao đẳng khác được đánh giá, […]

MẠNG 5G ĐƯỢC TRIỂN KHAI NHANH NHẤT SO VỚI CÁC THẾ HỆ MẠNG DI ĐỘNG TRƯỚC ĐÂY

Mạng 5G chính là tương lai ngành công nghiệp di động nói riêng và toàn bộ thế giới công nghệ nói chung. Điều này khiến nhiều quốc gia đang nhảy vào triển khai sớm mạng tốc độ cao này. Trước sự hấp dẫn và lợi ích của 5G thì việc triển khai mạng này được các […]

GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CỦA VNPT KHÔNG NGỪNG TĂNG LÊN NHỜ TÁI CẤU TRÚC THÀNH CÔNG

Giá trị thương hiệu không ngừng tăng sẽ là tiền đề quan trọng giúp tăng giá trị doanh nghiệp của VNPT khi cổ phần hóa vào năm 2020. Giá trị thương hiệu đạt 1,683 tỷ USD Theo danh sách Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2019 do Mibrand Việt Nam công bố, […]