Chọn ngôn ngữ :

VietNamese

English

Danh mục

Liên hệ

Hỗ trợ chat trực tuyến

  • Kinh doanh
  • kỹ thuật
  • Hỗ trợ chat Yahoo
  • Hỗ trợ chat Yahoo

Ngoại tệ

Chào mừng

  Công ty TNHH một thành viên giải pháp công nghệ nguồn POSTEF (PDE) thuộc tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam được thành lập vào tháng 1 năm 2004 hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất. 

Công ty TNHH một thành viên giải pháp công nghệ nguồn POSTEF (PDE) được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho công tác đo kiểm và triển khai các dự án lớn trong lĩnh vực viễn thông. Cáctrang thiết bị được đầu tư thuộc loại hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các điều kiện kỹ thuật đã công bố.

Tin tức

Tròn 2 năm sau sự kiện Lehman Brothers sụp đổ, mở đầu cho cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong 7 thập kỷ, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa thể lấy lại sự tự tin trên thị trường chứng khoán.